DDD služba koja posluje u okviru Veterinarske stanice je jedna od službi sa najdužom tradicijom na našim prostorima iz ove oblasti. Dugogodišnji rad i iskustvo doprineli su da je danas konkurentna na tržištu

–         DERATIZACIJA (uništavanje glodara)

–         DEZINSEKCIJA (uništavanje insekata)

–         DEZINFEKCIJA (uništavanje mikroorganizama)

–         UNIŠTAVANJE KOROVA

–         FUMIGACIJA na bazi PH3

–         FUMIGACIJA zrnaste mase

–         FUMIGACIJApreparatom na bazi DDVP

–         Tretiranje krtičnjaka

–          Uništavanje muva

Vrši usluge deratizacije dezinsekcije i dezinfekcije u poslovnim objektima, klanicama, farmama, restoranima, pekarama, mlekarama, prodavnicama, silosima, mlinovima itd

Sve usluge se izvršavaju shodno zakonskim propisima po HACCP standardu.

U svom sastavu ima jednog diplomiranog inženjera zaštite bilja i pet radnika u sanitaciji sa završenim stručnim kursom iz ove oblasti.

Šef službe: Sofija Pavlov, dipl.polj. zaštite bilja

Kontakt telefon: 013/344-032