– prati zdravstveno stanje životinja, predlaže i preduzima mere za sprečavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja i zaraznih bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude;

– vrši dijagnostička ispitivanja u cilju otkrivanja zaraznih i drugih bolesti životinja i sprovodi imunoprofilaktičke mere;

– leči obolele životinje;

– vrši veterinarsko-sanitarne preglede životinja za klanje i proizvoda životinjskog porekla u proizvodnji i prometu, prevoznih sredstava i uzorkovanje proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju;

 – sprovodi veterinarsko-sanitarne mere reprodukcije životinja (veštačko osemenjavanje, sprečavanje i suzbijanje steriliteta, povećanje plodnosti, selekcije i slično);

– sprovodi mere u karantinu nad životinjama iz člana 21 stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja;

 -organizuje i sprovodi upoznavanje držalaca životinja sa osnovnim znanjima u oblasti zdravstvene zaštite životinja;

U svom sastavu ima zaposlenih 5 diplomiranih veterinara i 7 veterinarskih tehničara.