Veterinarska stanica Pančevo AD je firma sa dugom tradicijom, osnovana je 1964. godine. Kroz svoje dugogodišnje poslovanje imala je više transformacionih faza. Na samom početku bila je u sistemu PIK-a Tamiš, kao samostalni ogranak pod nazivom DD ’’Veterina’’, pod nazivom Veterinarska stanica Pančevo posluje od 31.12.1992. godine.

Dana 04.04.2008. godine državni kapital javnog preduzeća Veterinarska stanica “Pančevo“ Pančevo privatizovan je u procesu prodaje državnog kapitala metodom javne aukcije. Preduzeće je prodato po početnoj ceni od 11.855.000,00 dinara. Inače procenjena vrednost ukupnog kapitala iznosila  je 75.444.239,00 dinara.

Kupac državnog kapitala subjekta je Konzorcijum fizičkih lica, sastavljen od pet članova.

Na osnovu člana 55. Zakona o privatizaciji Skupština akcionara „Veterinarske stanice Pančevo“ Pančevo na svojoj sednici održanoj 20.05.2008. godine donela je Odluku o promeni oblika organizovanja javnog preduzeća Veterinarska stanica “Pančevo“ Pančevo u akcionarsko društvo.