Redovna skupština

Redovna Skupština akcionara održana je 29.06.2010. godine sa početkom u 12:00h u prostorijama stanice.